Verktyg och tekniker för att mäta kvalitet


Kvalitetskontroll är en viktig fråga i tillverkningssektorn, och med hjälp av verktyg och tekniker för mätning av kvalitetsexperter kan garantera att produkten mottagits väl av kunderna och passerar alla nödvändiga myndighetskontroller. Tekniker kan variera beroende på typ av verksamhet, men målet för alla instrument är produktionen av en högkvalitativ produkt.

Inspektion

Kontrollen är en kritisk del av kvalitetsmätning och för mindre verksamheter, kan produkttestning slump vara en effektiv teknik. Statistisk provtagning, en metod som använder matematik och vetenskap av sannolikhet, är det bästa för produktion av stora volymer där du har tillräckligt med prover som skall jämföras alls. Många program och andra verktyg finns tillgängliga för att göra den här typen av kontroll. Produkten kan också utvärderas för att se om det överensstämmer med förutbestämda kriterier, kanske gå på en lista över nödvändiga funktioner och fysiska attribut.

Testning

En typ av produkt-test testar misslyckandet där produkten testas till det yttersta och dessutom att bedöma var det kommer att sluta arbeta som förväntat. Dessa omfattar vanligtvis att betona de mekaniska egenskaperna hos produkten såsom den materialhållfasthet, elasticitet och slagtålighet. Testerna för vibrationer och temperatur kan också genomföras. Vilka test för användning bestäms av produkten, dess användning och den tid och ekonomiska begränsningar av verksamheten.


Processkontroll och ägande

Alla inblandade i produktionen av varor eller tillhandahållande av tjänsten bör uppmuntras att ta ansvar för en del av processen. Företag kan ta detta koncept ett steg längre och få hela företaget ombord med begreppet kvalitetskontroll. Med tanke på de ansvarsområden kommer anställda har mer stolthet i sitt arbete och strävar efter att ha ett positivt resultat för jobbet som de är ansvariga. Chefer, anställda och leverantörer måste tillhandahålla fasta åtaganden för leveranser och slutförandet av milstolpar. Processflödet kan övervakas av en projektledare som kommer att samordna intressenter och se till att tidsfristerna hålls, eller att processen går smidigt. För stora operationer, programverktyg finns tillgängliga som införliva metoder för statistisk processtyrning.

Topplista

Kontroll

Grafer kan vara ett effektivt verktyg när det gäller att bedöma kvaliteten på din produkt. Användningen av två typer av statistiska grafer --- univariata och multivariata --- beror på hur många funktioner du kommer att mäta. Diagrammet visar en karakteristisk univariate och multivariata grafen används när fler funktioner nee utvärdera. Andra typer av grafik som kan vara till hjälp inkluderar trenddiagram, stapeldiagram Pareto som tillåter prioriterar att förbättra kvaliteten och ett punktdiagram som kan visa sambandet mellan en verklig produkt och standard.

(0)
(0)
Kommentarer - 0
Inga kommentarer

Lägg till en kommentar

smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile
Tecken kvar: 3000
captcha